Khano Laa: Wungnaowa Luithui Mihaolo

Posted by Tsivyo Kasom on Saturday, January 28, 2012   Khano Laa: Wungnaowa Luithuimihaolo O! Kazingkumhaora, Yeh, Wungnaowa luithui mihaolo (2x) O! Luithui mihaolo, Yeh, rāshamphei manao haiphanga (2x) O! mamanaomara, Yeh, Wungnaowa luithot leiyāya (2x) O! Thingphung luivāsa Yeh, zingkumthei khishi chungmeilo (2x) O! Khishi chungmeilo, Yeh, nao khaleinaoshi chungmeiya (2x) O! Nao khaleinaoshi, Yeh, Hao yālo vāthei kazāna …