Masailuiyan

Masailuiyan (Phungcham to Zingchui) Tangkhul Longwui Masai Luiyan hi Phungchamna thānsāya.  Phungchamna thānmiya kachiwui kakhalatta Kalikha khangama khangazai shokakha kala akhon chi Luiyan hiwui Leiretli (Jurisdiction) zangsā akha Phungchamwui Awungana bichār sāmira kachina. Atam akhali Phungcham yāronnao akhana Paoyi ngalānao akhali tukiji.  Akhon shokhaoda Hunphunwona shāhaowa.  Tui hi rārādaleirada ngaraiya, kha mahānglākthuwa.  Tui hi Vihaowa. Chieina Hunphunwona hiya masāpaimarada, Phungchamwoli …