Naokhot Laa (lullaby)

Naokhot Laa (Lullaby)

Naokhot Laa (lullaby)

1] Asi, ani, athum, thumchāng, chāngro, chāngthum, kuini, kuinā, nāsut, nārut

 

2] Mātungphuilo Kāreiphy,

Mā chili harna zā,

Har chili rarāna khui,

Rarā chili raina khui,

Rai chili kongrana khui,

Kongrana chili zinghāmna ngachakreo

 

3] Awungashi yāmkuili kachaknao ririya, pāpāya, bonbona, paiham tharuk zai

 

4] Kazingramli khayongo Aeropalane unglui rārāli, ngalei khurli yāmsangserhaosa.

 

5] Khaireopheina chichāpa;

Hangshaisa, ruishaisa;

Akhur khautnaoli, ngarawut sanghao ije.

 

6] Achāngwo tumphilo, Ina āchāng khamui sāmika,

Sheitataya sheināknāka kānkong

 

7] Naokakhuinaona mapaimana, sarakuina horkok sangmi

 

Contributed by: Tsivyo Kasom

Voice of Mrs. Ngamshai, Mrs. Aching Kasomwoshi, Mr. Khayui Raleng

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)