Tingtei Kathemnao

Hao LaaKānrei Laa

Tingtei kathemnao

Kakhalat: O! tingteila huikatheinao.  Iwui ngalemli rāpamlaga huichitheilo.

Khipāna khongtheimeithui khala?  Leikashinaowui nganāngaimeiya.

Oh Tingtei kathemnao, Eh! rāpamlo rāhui chitheilo;

Eh! Rāpamlo rāhui chitheilo.

O! Rāhui chitheilo, Eh! Tingtei chi khiwui shokmeilo?

Eh! Tingtei chi khiwui shokmeilo?

O! Khiwui shokmeilo, Eh! Shākhagainaowui shokmeiya

Eh! Shākhangainaowui shokmeiya

 

Contributed by Tsivyo Kasom

Please follow and like us:

Leave a Reply

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)