Yarra laa: Rasa Sāhaosa

Hao LaaYarra Laa

Yarra Laa: Rasa Sāhaosa

Yarra Laa hi hithāda sai:

Hao Laa

Eh, Nganoklui namrā kuinaona (2x)

Oh, Kuinaona;

Eh, Long ngalā pamkhong chikālo (2x)

Oh, Pamkhong maleiya,

Eh, zangpamlo ini ngashaisa (2x)

Oh, Ini ngashaisa;

Eh, Naphana khuirā nganama. (2x)

Oh Khuirā anganam;

Eh Leishiya rasa sāhaosa. (2x)

Laa hiwui kakhalat hithai:

Nganoklui kachi hiya anuinao kachina. Namrā hiya nganam kaphā hanyur akhana kala kuinao kachi hiya atonnao kachina.  Longwui ngalānaobingli Namrā kuinaoli chāncham kasāna.

Ngalānaobingli pamkhavai milu/pamkhong chikālu kachieina, pamkhong maleimana ini ngayurpamsada ngahān kakāna.

Napha kachi hiya leikashinaowui phasāli kahāngna. Shākhangainao (leikashinao)wui anganam khuirāwonwui nganam kaphāli pāntam kasāna. Khanaowali leishiya ngakum haosada ngalā kahāngna.

Written by Tsivyo Kasom

Email: tsivyo@gmail.com (The writer is available if you have any question or concern)

Please follow and like us:
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)